گاهی خوب است که دفتر تاریخ را ورق بزنیم تا ببینیم امروز مدیون چه شخصیت ها و چه وقایعی هستیم و اینکه چه کسانی هستند که در بهبود فرهنگ ما کوشیده اند.

.
آیت الله آقا نجفی قوچانی از شخصیت هایی هستند که در ارتقای فرهنگی ما تأثیر زیادی داشته اند.
.
#آقا_نجفی را باید فهمید، نه از آن فهم هایی که فقط اسمی را به یاد می آورند و نه از آن فهم هایی که تا کنون داشته ایم. چرا که ممکن است فهم ما از او فقط از جنس مطالعه سیاحت شرق و غرب باشد.

او را باید در شخصیتش جستجو کرد.
.
عالمی از خطه قوچان. کسی که به عقیده برخی، اگر در قم یا نجف می ماند، مرجعیت را در کارنامه خود ثبت می کرد؛ اما به درخواست مردم زادگاهش، به قوچان برگشت.

همچنین حضور ایشان در جریان مشروطیت، نشان از درک سیاسی این عالم وارسته دارد.

خلاصه ى چنین شخصیتى در چند جمله، جفاى در حق اوست...
ناگفته هاى زیادى داریم . منتظر بمانید...

منبع : #قوچان_گرامآقانجفی قوچانی
برچسب ها : هایی